Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)


ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)

                                                         Σε απάντηση του  με αρ. πρωτ. 100975/Γ7/30-6-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ./ΚΠ

            Σας ενημερώνουμε ότι  ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας ( ΟΠΙ )έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και της Στ’  τάξης του Δημοτικού Σχολείου.         Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη κοινωνία και το ρόλο της ως καθοριστικού παράγοντα για την προώθηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

            Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1932/4-3-2014 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θεωρείται σημαντική η εκπαίδευση των μαθητών ως μέσο ενσυναίσθησης και σεβασμού στην πνευματική  ιδιοκτησία και στον δημιουργό της.  Το πρόγραμμα πληροί γενικά τα ψυχοπαιδαγωγικά και διδακτικά κριτήρια ποιότητας και μπορεί να ενταχθεί είτε στο πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης/Βιωματικές Δραστηριότητες είτε στο πλαίσιο υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

            Το πρόγραμμα υλοποιείται με μία (1) ώρα την εβδομάδα και έχει δίμηνη διάρκεια.

            Πρόσβαση στο πρόγραμμα παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ:

             http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-10/2013-10-04-06-43-11

            Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132147800 ( κ. Εύα Κοκκίνου)

            Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό, πραγματοποιείται στις τάξεις των σχολείων με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και παρέχεται δωρεάν.

 

 Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Advertisements