Ερωτηματολόγιο με τίτλο “FilmEd Project”


ΘΕΜA: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο  με τίτλο “FilmEd Project”

                                    Σε απάντηση του:  αρ. πρωτ. Γραφ. Υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκογλου 251/22-1-2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB) τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο FilmEd Project και αντικείμενο την χρήση του κινηματογράφου και άλλου οπτικοακουστικού υλικού στα σχολεία. Σκοπός της έρευνας, η οποία διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνει και τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., είναι η διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με ευρωπαїκή εμβέλεια για τον κινηματογράφο και τα μέσα.

Στο πλαίσιο της έρευνας  FilmEd Project έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στα σχολεία της χώρας σχετικό ερωτηματολόγιο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Σε περίπτωση που το σχολείο δεν έχει λάβει σχετικό e-mail, το ερωτηματολόγιο μπορεί να αναζητηθεί στην πλατφόρμα https://es.surveymonkey.com/s/FilmEd_Greece

Σημειώνουμε ότι η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών θα συμβάλει καθοριστικά στην στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας που στόχο έχει να καταδείξει το πώς χρησιμοποιούνται οι κινηματογραφικές ταινίες και το οπτικοακουστικό υλικό στα σχολεία της Ευρώπης, να φέρει στην επιφάνεια τα κυριότερα εμπόδια, να αναδείξει καλές πρακτικές και να οδηγήσει στη δόμηση της σχετικής πολιτικής.

Advertisements