Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα


Νέος Παιδαγωγός

Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα
Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014

  • Στόχοι του Συνεδρίου
    Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
  • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
  • Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς
  • Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος

Αφορά:

– Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
– και δευτεροβάθμιας
– εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας
– Φοιτητές
– Μεταπτυχιακούς φοιτητές
– Yποψήφιους διδάκτορες
– Επιστήμονες των παιδαγωγικών

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://www.neospaidagogos.gr/#

Advertisements