Καλλιεργώντας δεξιότητες στο σχολείο


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας

 

Εκπαιδευτική ημερίδα

 

22 Ιανουαρίου 2014

 

«Καλλιεργώντας δεξιότητες στο σχολείο.

Από τη θεωρία στην ανάδειξη καλών πρακτικών»

Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και η κ. Θεοδώρα Χανδρινού, ζωγράφος-χαράκτρια, εκπαιδευτικός, συνδιοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Καλλιεργώντας δεξιότητες στο σχολείο. Από τη θεωρία στην ανάδειξη καλών πρακτικών», στις 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:30-19:00, στο Μέγαρο Διομήδη, έδρα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου 146.

 Σκοπός της ημερίδας είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση εκπαιδευτικών δράσεων όπως αυτές αναπτύσσονται στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιχειρείται η πολυεπίπεδη ανάδειξη εφαρμογών από εκπαιδευτικούς διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων. Με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθείται στην εκάστοτε περίπτωση. Μέσω της ανάπτυξης βιωματικών δραστηριοτήτων και γόνιμων καλών πρακτικών, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με την ουσία και την πρακτική των καινοτόμων δράσεων στο σχολείο. Αναδεικνύεται επίσης η αξία της αμφίδρομης σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σχολείο και το μουσείο.

 Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 Επισυνάπτονται: 1. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων

                                      2. Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Τηλέφωνο επικοινωνίας210.8807.799

(Μαρία Λεμπέση, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας)

Advertisements